Croaker Fish / 白姑鱼

Kerisi / 红里

Mata Besar / 红目灵

Puput / 目力

Sebelah / 灵舌

Ikan Campur / Mix Fish / 什鱼

Kabu / 九母

Kacang / 朱力

Ketang / 加当