Croaker Fish 白姑鱼

Kerisi 红里

Mata Besar 红目灵

Puput 目力

Sebelah 灵舌

Ikan Campur / Mix Fish / 什鱼

Kabu / 九母

Kacang / 朱力

Ketang / 加当